29 oktober 2012

Heldag om tillgänglighet i Kiruna 29/10


Simon och hans mamma Gullan Sjöholm föreläste för hela grundskolans personal i Kiruna. De delade med sig av sina erfarenhet av att ha språkstörning och om hur undervisningen bör se ut ifall elever med språkstörning ska lyckas i sitt skolarbete.

Ett teamarbete med hemmet är värdefullt och nödvändigt för att eleven ska kunna förberedas för dagen skoldag.

Simon och Gullan delade med sig av beprövad erfarenhet, som de kunde knyta till Skolverkets rekommendationer.
Dagen handlade om språkstörning, men mest om språkutvecklande arbete. Deras föreläsnign visar hur tillgänglighet kan bli möjligt även vid denna mycket besvärliga funktionsnedsättning. Ni som har möjlighet att bjuda in dem - Gör det NU! Deras föreläsning var verkligen givande.

Förförståelse är viktigt
Förbered eleven och hemmet
Bygg på det positiva
Var snäll och bry dig  lite extra
Var ett extra stöd 
Dessa och många många fler råd fick vi av Simon och Gullan.
Simons webbplats http://www.simondidit.se

Britt Hanssons föreläsning handlade om vägar till tillgänglig utbildning http://www.skoldatatek.se
Elever gör "rätt" om de kan
Möjligheterna att lyckas är större
i en god arbetsmiljö
med ett gott bemötande
och brukbara verktyg

- Vad är det viktigaste i skolan?
- Vad ska vi lägga krutet på?
- Vad måste vi hitta andra vägar att klara?
Alla behöver lära sig läsa och skriva
 - få skrivutveckling och läsförståelse.
Alla behöver kunskap och färdigheter
för fortsatt skolgång och för livet.
Somliga lära sig av bara farten,
men andra har vi svårare att hitta rätt metod för.
- Vilka andra sätt finns det?
FÖRSTÅELSE - för elevens svårigheter och frustration, samt vara öppen nya möjligheter

ENGAGEMANG - motiverar och skapar hopp hos såväl elever som föräldrar

KUNSKAP - lära sig använda de digitala lärverktyg som eleverna behöver


Lärverktygen kan vara:
dator, datorplatta eller telefon med
- talsyntes som läser text, både det man skriver själv och det andra har skrivit.
- rättstavningsprogram
- ljudböcker
- skanning av text till digitalt eller förstorat

Lärarstöd med uppgifter som hänger ihop med den tekniska lösning man erbjuder.

Språkutvecklande arbete se tips på http://skoldatatek.se/skrivet/om-sprak

Läs om skolan i Nossebro

TACK för en mycket fin dag i Kiruna!
På filmen finns alla arbetslagens svar.
Filmen är gjord med Photostory 3.
Importera bilder, ta ev bort rörelser, skapa film.
Fort går det och enkelt är det.

Om du vill se en bild längre tid kan du stoppa filmen.
Klicka på pilarna längst ner till höger så blir bildrutan större.
 sammanfattat av Britt Hansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar